Merwede

Utrecht - Utrecht
Toekomstig aanbod

Over dit project

Merwede (deelgebied 5) is een 24 hectare groot gebied en onderdeel van de Merwedekanaalzone, waar de komende jaren tussen de 6.000 en 10.000 woningen verrijzen. Hiermee is het de voornaamste plek waar de groei van Utrecht wordt opgevangen. De stad groeit van 345.000 nu naar 410.000 inwoners in 2030.

Het plan beoogt om van Merwede een creërende en inspirerende stadswijk te maken. Daarom zet het schetsontwerp in op een fijnmazig en autovrij stratenpatroon, op een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte en op het in de gebouwplinten huisvesten van voorzieningen, bedrijvigheid, creativiteit en winkels. Parkeren vindt alleen plaats aan de rand van de wijk, in garages, waardoor auto's in deze wijk uit het straatbeeld verdwijnen. Door het autovrije karakter en de focus op voetgangers en fietsen worden alternatieve vervoerswijzen, zoals hoogwaardig openbaar vervoer, autodelen en de aanleg van zogenoemde mobiliteitshubs, kansrijker. Met de aanleg van bruggen over het kanaal, de directe verbinding met Park Transwijk en de aanleg van nieuwe fiets- en wandelroutes opent het nu nog introverte gebied zich naar de stad. Het plangebied is gelegen tussen Europalaan, Wilhelminalaan, Kanaalweg en Beneluxlaan.

Woningen
De woningen - die variëren in hoogte, omvang en architectuur - bieden plaats aan diverse woningtypen van verschillende prijsklassen. In de collectieve binnentuinen en de inspirerende openbare ruimtes ontmoeten bewoners elkaar. In Merwede worden niet alleen auto's gedeeld, maar ook spullen, voorzieningen en diensten. Eén van de keuzes is om Merwede te laten functioneren als proeftuin voor het nieuwe stedelijke leven. Daarom is in het ontwerp voor Merwede nadrukkelijk ruimte voor innovaties op het gebied van mobiliteit, energie, gezondheid, sociale duurzaamheid en milieu. Doel is het creëren van een gezonde, energieneutrale en klimaatbestendige stadswijk.
Er is besloten dat er meer middeldure huur (tussen de 750 en 900 euro) zal moeten komen in de zone. Eerder werd gesproken over 15% middeldure huur, maar onder meer het CDA Utrecht vond dit niet ambitieus genoeg. Er was een raadsmeerderheid om te kiezen voor 25% middeldure huur.

Het stedenbouwkundig ontwerp houdt rekening met bestaande functies en bijzondere karakteristieken. Vechtclub XL, De Stadstuin en andere (tijdelijke) functies en activiteiten zorgen voor creativiteit, levendigheid en ontmoetingen. Onderzocht wordt of en hoe deze functies voor de wijk behouden kunnen blijven.

Groen
De nieuwbouwwijk aan het Merwedekanaal krijgt daarnaast een ecologische verbinding langs het kanaal en Park Transwijk. Een amendement van de Partij voor de Dieren werd unaniem ondersteund door de Utrechtse gemeenteraad. De groene zone wordt 10 meter breed en circa 275 meter lang, en biedt ruimte aan een gevarieerde bomenlaan, struiken en een hooiland met kruiden en bloemen. Met deze zone wordt een gebied van circa 2.750 m2 groen gerealiseerd.

Meer informatie

Kenmerken

Project
Merwede

Locatie

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Utrecht.

Aanmelden