Hof van Tuindorp (Oost)

Utrecht - Utrecht
Toekomstig aanbod

Huurprijzen n.n.b.

Over dit project

De locatie Tuindorp Oost ligt aan de Winklerlaan 365 in Tuindorp Oost, onderdeel van de wijk Noord-Oost inUtrecht. Op de locatie staat een traditioneel verzorgingshuis met 127 appartementen, geschikt voor mensen met een lichte zorgindicatie. Het gebouw is functioneel en technisch verouderd en past niet meer in de visie op wonen van Careyn. Lithos ontwikkelt en realiseert dit project in samenwerking met Zenzo maatschappelijk Vastgoed, Careyn en de gemeente Utrecht.

Ambitie
Careyn en Zenzo gaan uit van sloop van het bestaande verzorgingshuis en wensen op deze locatie circa 200 levensloopbestendige appartementen te realiseren, waarvan 38 woningen bestemd zijn voor mensen die afhankelijk zijn van zware zorg. Voor deze doelgroep worden tweekamer appartementen van 55 m2 GBO ontwikkeld en per 7 appartementen wordt een gemeenschappelijke voorziening (met de omvang van een driekamer appartement) ingepast. De overige appartementen met een eerste indicatief programma in de middelduur/dure huur (162) zijn bestemd voor bewoners uit de wijk.

Verbonden om elkaar te ontmoeten
We ontwikkelen dit project in de zogenoemde Groene Kop. Een gebied dat recent opnieuw is ingericht. Met het ontwerp hebben we hier rekening mee gehouden. Het landschappelijk ontwerp sluit naadloos aan op de groene kop. Tussen de gebouwen door wandel je zo het park in. Zo verbinden we de nieuwe appartementen met de Groene Kop. En daarmee ook met het aangrenzende volkstuinencomplex 'De Driehoek', het tegenoverliggende Gerrit Rietveld College en wijk. Zo ontstaat de mogelijkheid elkaar te ontmoeten.

Status herontwikkeling

In april 2014 is gestart met een intern- (bewoners en personeel) en extern (bewoners uit de wijk, belanghebbenden, geïnteresseerden, etc.) participatietraject. Tijdens een drietal bijeenkomsten wordt met elkaar van gedachten gewisseld over de wensen en behoeften van de toekomstige ontwikkeling.

Het bestemmingsplan is vastgesteld en het voorlopig ontwerp is in december 2017 bij de Welstandscommissie gepresenteerd. De beelden zijn uit deze presentatie.

Er zal sprake zijn van een gefaseerde bouw, waarbij de nieuwbouw (moet) verrijzen naast het bestaande verzorgingshuis. Zodra de eerste bouwfase gereed is, zullen de dan nog aanwezige bewoners van het verzorgingshuis verhuizen naar de nieuwbouw. Vervolgens kan het verzorgingshuis worden gesloopt en kan aangevangen worden met de tweede bouwfase.

Meer informatie

Kenmerken

Project
Hof van Tuindorp (Oost)
Huurwoningen
162
Type woningen
Appartement

Locatie

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Utrecht.

Aanmelden