Hoograven - Oud Befu-terrein

Utrecht - Utrecht
Toekomstig aanbod

Over dit project

Op het voormalige terrein van betonmortelcentrale Befu in Hoograven komen woningen. Het college heeft het startdocument vastgesteld om het plan voor woningbouw op deze plek verder uit te werken.

Nu roeivereniging Viking heeft besloten op de huidige locatie te blijven, kan het hele Befu-terrein gebruikt worden voor woningbouw. Het plan speelt in op de grote behoefte aan woonruimte in de stad en op de ambities van het college op het gebied van gezond stedelijk leven. Het college wil door onder meer afspraken met de ontwikkelaar zorgen voor energiezuinige en kwalitatief goede woningen met lage woonlasten. Door keuzes voor een bepaalde verkaveling, bouwhoogte, parkeeroplossing en inrichting van de buitenruimte kan een zo gezond en prettig mogelijk woonklimaat worden gerealiseerd. Hierin is ook bekeken of het mogelijk is om een combinatie te maken van koopwoningen, sociale huur en middeldure huurwoningen.

Gemeente en ontwikkelaar gaan belanghebbenden en anderen informeren en betrekken bij de uitwerking van de plannen.

Meer informatie

Kenmerken

Project
Hoograven - Oud Befu-terrein

Locatie

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Utrecht.

Aanmelden