Lokaal nieuws woensdag 10 mei 2023

Grensverleggend: Hoe kadastrale kaarten eigendomsgeschillen helpen oplossen

In Nederland worden de grenzen tussen verschillende percelen vastgelegd in het kadaster. Deze is verantwoordelijk voor het bijhouden van eigendomsinformatie van alle percelen in Nederland en heeft daarom dan ook een grote database met informatie met betrekking hiertoe. Het kadaster maakt gebruik van kadastrale kaarten om de eigendomsinformatie op een manier te presenteren die overzichtelijk is voor de belanghebbenden. Het is daarbij belangrijk dat de informatie die hierin staat actueel is, zodat dit problemen bij grensreconstructies kan voorkomen. Waarom is dat belangrijk? We beginnen bij het begin.

Wat is grensreconstructie?

Allereerst is het belangrijk om vast te stellen wat grensreconstructie is, en wat het doel daarvan is. Grensreconstructie is het opnieuw bepalen van de grenzen tussen twee en meer percelen. Dit is mogelijk nodig wanneer het niet duidelijk is wat de oorspronkelijke grenzen zijn, of wanneer er onenigheid tussen buren is over de exacte locatie van de grenzen. Bij grensreconstructies wordt er gekeken naar verschillende factoren, zoals de oude eigendomsaktes, plaatselijke gewoonten, en topografische kaarten.

Belang eigendomsinformatie bij grensreconstructie

Eigendomsinformatie bij een grensreconstructie is essentieel omdat het de basis vormt voor het vaststellen van de grenzen tussen percelen. Eigendomsinformatie die niet correct is, kan leiden tot problemen bij het vaststellen van de grenzen, waardoor er ruzie kan ontstaan tussen de eigenaren van de percelen. Dit kunnen buren zijn waarbij de burenrelatie in het geding komt, of grotere instanties of organisaties die met elkaar in de clinch komen.

Rol van kadastrale kaarten bij grensreconstructie

De juiste eigendomsinformatie van percelen kunnen gevonden worden op kadastrale kaarten. En dat is niet het enige: kadastrale kaarten geven informatie over de grenzen van percelen, de grootte ervan, en wie de eigenaar is. Bij grensreconstructies worden kadastrale kaarten dan ook vaak gebruikt om te bepalen waar de grenzen lopen. Door deze kaarten te vergelijken met andere informatie, zoals oude eigendomsaktes, kunnen grenzen opnieuw worden vastgesteld.

Al met al kunnen kadastrale kaarten een belangrijke rol spelen bij grensreconstructies, omdat ze onder andere voorzien in eigendomsinformatie. Op deze manier kunnen conflicten worden voorkomen of opgelost, en worden de rechten van eigenaren gewaarborgd. Buiten kadastrale kaarten kunnen ook technologieën zoals GPS en drones worden ingeschakeld, maar het is altijd verstandig om een gekwalificeerde landmeter te raadplegen. Zo kan iedereen er zeker van zijn dat de nodige stappen gezet zijn om de grenzen en eigendomsinformatie te verifiëren, dat ieders eigendom correct wordt weergegeven, en dat ieders eigendomsrechten worden beschermd.

 

Terug naar overzicht

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Utrecht.

Aanmelden