Lokaal nieuws vrijdag 07 mei 2021

Drie interessante nieuwbouwweetjes om niet te vergeten

Wanneer nieuwbouw vanuit een projectontwikkelaar gestuurd wordt, zijn de te bewandelen wegen doorgaans al ruimschoots bekend. Dergelijke organisaties werken met specialisten voor wie het bouwen van nieuwe panden dagelijkse kost is. Maar wanneer je als particulier of zelfstandig ondernemer besluit om een perceel aan te kopen en daarop te (laten) bouwen, zul je zelf je weg moeten vinden in het woud van de vele regels. Veel waardevolle informatie over dit proces kun je op kadasterdata.nl vinden. In het kadaster wordt namelijk alle informatie van percelen en panden in Nederland nauwkeurig bijgehouden. Hieronder staan drie interessante nieuwbouwweetjes in relatie tot de procedures die hieraan ten grondslag liggen.

Kadastrale gegevens definitief maken

Wat veel mensen niet weten, is dat de kadastrale grenzen bij de aankoop van een perceel lang niet in alle gevallen definitief zijn. Weliswaar wordt het perceel keurig op een kadastrale kaart weergegeven, maar de exacte erfgrenzen zijn daarmee doorgaans nog niet bepaald. Wanneer het gaat om een bestaand perceel, waarvan je het eigendomsrecht verwerft, is de kans groot dat de erfgrenzen al bepaald waren toen de vorige eigenaar het kocht. Maar in een gebied dat volledig opnieuw is ontwikkeld, zijn over het algemeen nieuwe erfgrenzen van kracht. In dat geval wordt de zogenoemde kadastrale grens voorlopig vastgesteld en zul je eerst een aanvraag moeten indienen om die gegevens definitief te maken. Daar zal een landmeter aan te pas moeten komen.

Let goed op alle kosten

Het realiseren van een bouwkundig project gaat met veel kosten gepaard. Vaak vergeten mensen daarbij vooraf om bepaalde kostenposten goed te calculeren. Dat kan voor vervelende tegenvallers zorgen, dus wees goed voorbereid en schakel desnoods een expert in voor advies. Met alleen de kosten voor het aankopen van het perceel en de offerte van de aannemer voor het bouwen van het pand ben je er nog niet. Denk bijvoorbeeld ook aan de kosten voor het bouwrijp maken van het perceel. Het terrein zal eerst geëgaliseerd moeten worden en er moet een fundering geslagen worden.

Splitsen is een secuur werkje

Stel je voor dat je al beschikt over een kavel en daarvan de helft wilt verkopen aan iemand anders, die er een pand gaat bouwen. In dat geval zul je het perceel formeel moeten laten splitsen, zodat de nieuwe eigendomsgegevens correct in de kadastrale kaart terecht komen. Dit is onder meer van belang voor de erfgrenzen en belastingaanslagen.

Meer weten? kadasterdata.nl

Terug naar overzicht

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Utrecht.

Aanmelden