Lokaal nieuws dinsdag 11 augustus 2020

Waar moet een sleutelovereenkomst aan voldoen?

Een sleutelovereenkomst is in principe een hele eenvoudige overeenkomst. In deze overeenkomst wordt overeengekomen dat de koper of huurder een sleutel heeft ontvangen. Ook staan er aanvullende rechten en plichten in de overeenkomst. Waaraan voldoet een overeenkomst?

De rechten en plichten van de koper, verkoper, huurder of verhuurder

In iedere sleutelovereenkomst staat vaak ook welke rechten en plichten de koper, verkoper, huurder en verhuurders hebben. Zo kan er in de overeenkomst bijvoorbeeld een borg overeengekomen zijn. Vaak wordt in een overeenkomst ook vermeld dat er geen kopieën van de sleutel mag worden bijgemaakt, of dat de sleutel onherkenbaar moet zijn.

Natuurlijk wordt in de overeenkomst ook vastgelegd welk gebruik door de gebruiker van de sleutel is toegestaan. Zou kan het bijvoorbeeld zijn dat de koper al eerder met restauratiewerkzaamheden aan de slag wil, voordat de sleutel definitief wordt overgedragen. Daaraan zijn wel risico’s verbonden, die voor rekening van de verkoper komen. Als verkoper is het zaak over de risico’s na te denken: het kan zijn dat het huis al wordt verbouwd, terwijl de overdracht onverhoopt niet doorgaat. De verkoper heeft dan een half opgeknapt of verbouwd huis. Dat zal de verkoop niet bevorderen. Informeer daarom eerst naar de risico’s, bij bijvoorbeeld een notaris.

In een overeenkomst kunnen ook zaken als aansprakelijkheid voor schade, overdrachtsbelasting en de betaling van energiekosten en zakelijke lasten worden geregeld. In sommige gevallen wordt er ook een vergoeding afgesproken. Let daarbij goed op, want dat kan wettelijk worden gezien als een huurovereenkomst. De inkomstenbelasting verschuift dan van box 1 naar box 3. Er is dan geen hypotheekrenteaftrek mogelijk.

Welke voorbehouden gelden er?

Soms gelden er ook voorbehouden, voordat de sleuteloverdracht geschiedt. Een verkoper kan bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud overeen zijn gekomen. Spreek bij een sleutelovereenkomst af dat alle voorbehouden komen te vervangen vanaf de datum dat de sleutel wordt overgedragen.

Het kan ook zijn dat de partijen een inspectie afspreken op de dag van het overhandigen van de sleutel. Dit is anders dan normaal gesproken, wanneer de inspectie op de dag van de overdracht gebeurt. Ook moeten de meterstanden worden opgenomen. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de koper.

Wanneer is de woning van de koper?

Wanneer bij een koop de sleutel wordt overgedragen, is de woning formeel overgedragen aan de koper. Het risico van de woning ligt vanaf die datum geheel bij de koper. Bij (ver)huur geldt dit uiteraard niet, want daar is sprake van huurbescherming.

Nauwkeurig lezen

Lees de sleutelovereenkomst nauwkeurig. Zitten er clausules in de overeenkomst die misschien niet voor beide partijen goed kunnen uitpakken? Oftewel: is de overeenkomst wel redelijk? Soms zijn er toch wat addertjes onder het gras. Een overeenkomst wordt meestal gezien als een juridisch document, dus het is zaak goed te begrijpen wat er overeengekomen wordt.

Vastgoed-app voor beheerders

Wie een aantal panden in beheer heeft, kan snel overzicht krijgen door digitale formulieren te gebruiken. Het gebruik van een vastgoed opleverings-app is dan een goede oplossing, inclusief digitale opleverrapporten. Ook inspecties en checklists kunnen worden opgesteld binnen de app. Uiteraard kan ook de sleutelovereenkomst digitaal bijgevoegd worden. Formulieren kunnen als taak aan medewerkers worden gekoppeld. Zo kunnen zij bijvoorbeeld op locatie inspecties uitvoeren. Mocht er onderhoud nodig zijn, dan kan er vanuit de app meteen een Case voor worden gemaakt. Zo is voor iedereen wat er moet gebeuren en verloopt het proces van verkopen of verhuren soepeler.

 

Terug naar overzicht

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Utrecht.

Aanmelden